Verbouwing huis Hegelsom

Een al wat ouder huis hebben we voor een groot gedeelte verbouwd. Veel van de authentieke materialen binnen zijn gehandhaafd en opnieuw gebruikt, een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. Deze verbouwing is gerealiseerd samen met Timmerbedrijf Peter Driessen en een aantal andere toeleveranciers die door de opdrachtgever geselecteerd zijn.