Rollaag

Een rollaag kan op een aantal verschillende manieren toegepast worden.
Het kan gebruikt worden als decoratief element boven een kozijn. Het heeft echter een beperkte dragende functie daarom is het raadzaam ze alleen toe te passen bij openingen die kleiner zijn dan 80 cm. Als de opening groter is dan 80 cm, dient een rollaag vervangen te worden door een strek of hanekam.

Wilt u bij een opening groter dan 80 cm toch een rollaag toepassen, dan passen we gegalvaniseerde hoeklijnen (volgens berekening van de constructeur) toe om te voorkomen dat het kozijn belast wordt.

Je kunt de rollaag ook gebruiken om het verschil op te vangen als de bovenkant van een kozijn niet overeenkomt met de lagenmaat.
De bovenkant van een rollaag moet altijd stroken met een lintvoeg.

Een andere toepassing van een rollaag is als afscheiding tussen bijvoorbeeld het trasraam en het opgaand metselwerk in een gevel.

Daarnaast wordt een rollaag vaak gebruikt als muurafdekking op tuinmuren of gemetselde pilaren. Naast een decoratieve functie, zorgt het hier ook dat vocht minder kans heeft om in het metselwerk te trekken.