Kruisverband

Het kruisverband is na het halfsteensverband één van de meest voorkomende metselverbanden in Nederland. Het ontleent zijn naam aan de kruisvormige patronen die in het metselwerk herkenbaar zijn. Het wordt in siermetselwerk vaak gebruikt om het metselwerk te accentueren. Bij het kruisverband worden koppenlagen met streklagen afgewisseld, waarbij steeds met een drieklezoor begonnen wordt. Het patroon herhaalt zich bij het kruisverband echter (anders dan bij het staand verband) om de vier lagen, waarbij door het verspringen een sterk verband ontstaat. Vanaf de hoeken of muurbeëindigingen volgt om de andere strekkenlaag op de drieklezoren eerst een kop en dan de strekken.

4e laag: kop-kop-kop-kop-kop etc.
3e laag: drieklezoor-kop-strek-strek-strek etc.
2e laag: kop-kop-kop-kop-kop etc.
1e laag: drieklezoor-strek-strek-strek etc.