Korfboog

Een korfboog is een speciale variant van een ronde boog, waarbij de ronding uit drie of vijf aansluitende cirkelelementen is opgebouwd. Het is, zoals alle bogen, al een oude vorm van overspanning. Ook de korfboog kan uitgevoerd worden met een sluitsteen (en eventueel twee aanzetstenen).

Het voordeel van een korfboog is dat de boog vanaf de aanzet snel de hoogte in gaat en pas daarna afvlakt, zodat er over bijna de hele breedte een goed bruikbare hoogte ontstaat.

Het construeren en metselen van een korfboog stelt hoge eisen aan het vakmanschap, zeker om de verschillende cirkelelementen vloeiend op elkaar te laten aansluiten. Door ons vakmanschap en onze uitgebreide ervaring zijn we uitstekend in staat om elke maat en uitvoering van de korfboog perfect uit te voeren.

Korfbogen worden vooral toegepast bij portalen, garagedeuren en toegangspoorten.