Engels verband

Het Engels verband is geschikt voor halfsteens metselwerk in grotere muurvlakken. Bij het Engels verband worden in elke laag drie strekken afgewisseld met een kop. Om de andere laag wordt begonnen met een drieklezoor, gevolgd door één strek. De koppen liggen midden boven de middelste van de strekken van de laag eronder en erboven. Het Engels verband is economisch omdat er relatief weinig afval is. Een hoek kan gevormd worden door twee drieklezoren haaks op elkaar, of een strek met een klisklezoor.

4e laag: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-strek-kop etc.
3e laag: kop-strek-strek-strek-kop-strek-strek-strek-kop etc.
2e laag: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-strek-kop etc.
1e laag: kop-strek-strek-strek-kop-strek-strek-strek-kop etc.