Duurzaam bouwen

Veel opdrachtgevers hechten tegenwoordig terecht veel waarde aan duurzaam en energiezuinig bouwen. Daarbij spelen vaak twee aspecten een rol.

Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat we op een zorgvuldige manier met onze grondstoffen en met onze energiebronnen om moeten gaan. Respect voor de aarde en voor onze leefomgeving is voor hen een belangrijk criterium bij het maken van keuzes.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog het financiële aspect. Een woning die optimaal geïsoleerd is vergt veel minder energie voor verwarming. En door slim gebruik te maken van materialen, kan er vaak op stichtingskosten bespaard worden.

Wij zijn al langere tijd bezig met duurzaam bouwen. Bij de keuze van de materialen die wij onze klanten adviseren, laten we het duurzame karakter (zoals energiezuinige productie en goede recyclebaarheid) steeds meer meespreken.

Staalframehuis
Een van de meest vergaande vormen van duurzaam en energiezuinig bouwen is het Staalframehuis.
Een Staalframehuis is een zeer energiezuinige woning tegen een scherpe prijs. Bij een staalframehuis werkt men met een stabiel staalframe als basis. Het is vast komen te staan dat deze stabiele manier van casco’s produceren het gehele bouwproces verregaand vereenvoudigt. Deze vereenvoudiging vertaalt zich dan in een strakke maatvoering (nodig voor luchtdicht bouwen) en dus een beter product.
De staalframewanden worden gevuld met isolatie en aan de buitenzijde voorzien van een 60-100 mm hoogwaardige isolatie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan een perfecte kierafdichting. Zo ontstaat een energiearme of energieneutrale woning. Door het toepassen van dit geïsoleerde wandprincipe is energiearm bouwen al ingebakken in het basisproduct. De opdrachtgever kan zelf de gevelafwerking kiezen.

Door de perfecte isolatie is er slechts weinig energie nodig voor het verwarmen van de woning, maar moet wel extra aandacht gegeven worden aan een goede ventilatie.

Als duurzaam bouwen (met bijvoorbeeld het Staalframehuis) u aanspreekt, is het wellicht een goed idee om al in een vroeg stadium contact te hebben. U kunt dan optimaal profiteren van onze adviezen en onze expertise. Mail ons, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.