Spitsboog

Een spitsboog bestaat uit een boog waarbij twee cirkelsegmenten bovenin in een punt (vandaar spits) samenkomen. Het is een boogvorm die veel in kerkgebouwen is toegepast (gotiek) en soms ook wel in oudere, statige gebouwen. Het geeft gebouwen vaak een voornaam, maar ook streng, aanzien. Tegenwoordig wordt het in nieuwbouw nauwelijks meer toegepast.

Van de spitsboog bestaan een aantal varianten die de boog een meer of minder rijzig aanzien geven, ook bestaat er een variant waarbij de spitse punt bovenin is afgerond.